آیین نامه ثبت نام

 

شرايط پيش ثبت نام در دبیرستان دخترانه غیردولتی اندیشه و خرد

 جهت پیش ثبت نام غیرحضوری:

مدارك مورد نياز جهت پیش ثبت نام حضوری :

1- دو قطعه عكس

2- كپي و اصل  شناسنامه دانش آموز

3- كپي كارنامه نوبت دوم ( یا نوبت اول )

4- مصاحبه حضوری

زمان مراجعه جهت پيش ثبت نام :

داوطلبان پس از ارائه مدارك و ثبت نام حضوري يا ثبت نام از طريق الكترونيكي ( سايت مدرسه ) طبق زمان بندي  اعلام شده از طرف مدرسه در  مصاحبه حضوري شركت مي نمايند .

دانش آموزاني كه در مصاحبه حضوري پذيرفته مي شوند مي توانند با مدارك كامل

( پرونده تحصيلي دانش آموز ) جهت ثبت نام قطعي مراجعه نمايند .

 

 


ورود به صفحه ثبت نام
رهگیری ثبت نام