تست تیپ شخصیت شناسی  
سلام
تست تیپ شخصیت شناسی- زمان ازمون 20 دقیقه
لطفا تصویر پاسخ نامه خود را به صورت واضح به شماره واتساپ  ارسال کنید .
 
09303617167
 
پاسخنامه تست شخصیت شناسی.pdf
 
 
     
 
  تست رغبت سنج تحصیلی - شغلی هالند  
 
سلام
تست رغبت سنج تحصیلی - شغلی هالند زمان ازمون 30دقیقه
پرسش نامه زیر به منظور ارزیابی رغبت شما در زمینه تحصیلی - شغلی تهیه شده است و به هیچ وجه پیشرفت تحصیلی یا هوش شما را نمی سنجد. در این پرسش نامه فهرستی از فعالیت ها، تجربه ها و مشاغل و خودسنجی ها آورده شده است . تا رغبت ها و تجربه های شما را مشخص نماید .
 
 لطفا حتما قبل از آزمون این ویس گوش کنید
 
 
     
 
 

لغت نامه