در این مسیر
ما همراه شما هستیم

از  ایستگاه اول تا روز کنکور ما همراه شما هستیم 

 
 •  
 • ايستگاه اول - بهار ۱۴۰۲
 • آغاز طرح بزرگ معدل سازان 
 • آشنایی با دبیرستان
 • برگزاری کلاس های مشاوره تحصیلی 
 • آشنايي با برترين و حرفه اي ترين اساتيد
 
 
 
 • ايستگاه دوم -تابستان ۱۴۰۲
 • شروع کلاسهاي کنکور
 • ارائه مطالب درسي به صورت تستی و تشریحی
 • تدريس مطالب درسي از پايه و رعايت تمام پيش نيازها
 • نکته: پايان اين دوره بيشتر دروس شما، تدریس نوبت اول سال دوازدهم به اتمام می رسد.
 
 
 
 
 
 • ايستگاه سوم - پاييز ۱۴۰۲
 • اتمام بيشتر دروس سال هاي پايه
 • دوره هاي دروس نوبت اول سال دوازدهم 
 • آمادگي براي امتحانات نوبت اول سال دوازدهم 
 • آغاز آزمون هاي آزمايشي هماهنگ کشوري
 
 
 
 
 
 
 •  
 • ايستگاه چهارم - زمستان ۱۴۰۲
 • تدريس نوبت دوم سال دوازدهم
 • اتمام عمده ي مطالب مربوط به سالهاي گذشته
 
 
 
 
 
 
 
 •  
 • ايستگاه پنجم  - نوروز ۱۴۰۲
 • برگزاري اردوي نوروزي ( اختياري )
 • ارایه ی برنامه ویژه ی نوروزی برای کسانی که دوست دارند .
 • یک عید فوق العاده با برنامه ای عالی در محیطی ایده آل همراه با پشتیبانی دلسوزانه و دقیق داشته باشید
 
 
 
 
 
 
 
 •  
 • ايستگاه ششم- بهار۱۴۰۳
 • پايان تدريس کليه مطالب درسي
 • آماده سازي براي آزمون هاي تشریحی نوبت دوم سال دوازدهم
 • ارایه ی برنامه ی ویژه ی جمع بندی مطالب
 • دوره رفع اشکال مباحث درسي
 •  
 • ايستگاه اخر- روز کنکور 
 •  
 • کنکور سراسري
 • و به اميد ديدار شما در بهترين دانشگاه ها
 •