استاد خدنگ مشاور و برنامه ریز تحصیلی 

 
 

مصاحبه استاد خدنگ و استاد قادرپناه 

 
 

کلاس آنلاین تست شیمی 
پایه دهم
مدرس : استاد شجاعی
 
 

کلاس آنلاین شیمی
*علوم*
پایه نهم
مدرس : دکتر مهدوی
 

کلاس آنلاین ریاضی
پایه دهم و یازدهم
مدرس : استاد شیری نژاد
 

مصاحبه استاد خدنگ با استاد مهدوی

 
 

مصاحبه استاد خدنگ و استاد شیری نژاد  

 
 

کلاس آنلاین زیست شناسی *علوم*
پایه دهم و یازدهم تجربی
مدرس : خانم سلیمانی
 
 

کلاس آنلاین مشاوره و انتخاب رشته تحصیلی 
مدرس: مهندس خدنگ 

کلاس آنلاین ریاضی  
رشته انسانی
مدرس : استاد عامری
 

مصاحبه استاد خدنگ با استاد طلوعی 

 
 

مصاحبه استاد خدنگ و استاد موذنی

 
 

کلاس آنلاین ریاضی  
پایه نهم
مدرس : استاد کنفچیان
 
 

کلاس آنلاین اقتصاد و
جامعه شناسی
پایه دهم و یازدهم
مدرس : استاد ابوالحسنی
 
 

کلاس آنلاین ریاضی
پایه نهم 
مدرس : کنفچیان
جلسه سوم