تولد دختران ماه پاییز در  اندیشه و خرد 

صدای یک پروازفرود یک فرشته آغاز یک معراج و شروع یک زندگی تولدت مبارک

تولد این عزیزان را تبریک عرض می نماییم / مجموعه اندیشه و خرد
غزل احمدیان
روز تولد : 7 اسفند

پرنیا روحانی
روز تولد : 7 اسفند

مائده قابضی
روز تولد : 10 اسفند

پریا فیروزی اردکانی
روز تولد : 10 اسفند

سوگند سلطانی
روز تولد : 10 اسفند

النا غمیلوی
روز تولد : 13 اسفند

پریا سعیدی
روز تولد : 15 اسفند

کوثر پسندرجبی
روز تولد : 16 اسفند

سیدنگار موسوی معین
روز تولد : 17 اسفند

حنا اسدی
روز تولد : 18 اسفند

آناهید فروزان
روز تولد : 21 اسفند

پانیا پورستار
روز تولد : 22 اسفند

صبا دانش نژاد
روز تولد : 24 اسفند

اوا شجاعی
روز تولد : 24 اسفند

نیاز حراتی
روز تولد : 26 اسفند

ناره یعقوبیان
روز تولد : 28 اسفند

یلدا گودرزی
روز تولد : 1 فروردین

سارینا اسماعیل نیا
روز تولد : 1 فروردین

تیام حیدری نوری
روز تولد : 3 فروردین

مهدیس شمسی
روز تولد : 2 فروردین

هستی روستا
روز تولد : 6 فروردین

یاسمن رحیمی
روز تولد : 7 فروردین

تارا پورابراهیم
روز تولد : 7 فروردین

مهرسا زمردیان
روز تولد : 8 فروردین

دینا اسکندری
روز تولد : 11 فروردین

ادرینا غریب
روز تولد : 15 فروردین

تینا گودرزی
روز تولد : 14 فروردین

پرناز حسینی
روز تولد : 14 فروردین

کیانا هاشمی فر
روز تولد : 16 فروردین

فاطمه امیری
روز تولد : 17 فروردین

نازنین حاج ابوالقاسم دولابی
روز تولد : 19 فروردین

بیتا سبحانی
روز تولد : 20 فروردین

پریا نوبخت
روز تولد : 20 فروردین

سارینا ابوالحسنی
روز تولد : 20 فروردین

اذین زحمتکش
روز تولد : 21 فروردین

هستی فلکی
روز تولد : 23 فروردین

نازنین زهرا علیمردانی
روز تولد : 24 فروردین

زهرا غلامی
روز تولد : 26 فروردین

غزل نیک اندیش
روز تولد : 26 فروردین

نیکا سادات بهشتی
روز تولد : 28 فروردین

یکتا ناظریان
روز تولد : 28 فروردین

روژین سیف اللهی
روز تولد : 3 اردیبهشت

ملیکا خراشادی زاده
روز تولد : 5 اردیبهشت

الینا افشاری برنا
روز تولد : 7 اردیبهشت

مهسا سادات افتخارزاده
روز تولد : 7 اردیبهشت

الینا کاظمیان
روز تولد : 8 اردیبهشت

سارینا اسماعیلی
روز تولد : 12 اردیبهشت

دینا محمدی
روز تولد : 13 اردیبهشت

سارینا نادری
روز تولد : 16 اردیبهشت

مانیا ماجولانی
روز تولد : 15 اردیبهشت

هستی آقاسی زاده
روز تولد : 16 اردیبهشت

یکتا فتح الهی
روز تولد : 16 اردیبهشت

مهدیس صفایی
روز تولد : 17 اردیبهشت

حنانه قاسم زاده
روز تولد : 17 اردیبهشت

زهرا محمدی
روز تولد : 20 اردیبهشت

زهرا سادات امیری
روز تولد : 22 اردیبهشت

تینا جعفری فیض
روز تولد : 24 اردیبهشت

پریا صابر
روز تولد : 24 اردیبهشت

سارا خرم
روز تولد : 24 اردیبهشت

سحر خرم
روز تولد : 24 اردیبهشت

شمسایی ملینا
روز تولد : 25 اردیبهشت

فاطمه سالاریه
روز تولد : 27 اردیبهشت

هلیا امینی
روز تولد : 29 اردیبهشت

نازنین احمدی
روز تولد : 1 خرداد

هلیا سادات رسول زاده
روز تولد : 3 خرداد

سارینا توپه
روز تولد : 7 خرداد

ستایش گل بابایی مقدم
روز تولد : 8 خرداد

یگانه اثنی عشری
روز تولد : 13 خرداد

مهسا محمدحسینی
روز تولد : 14 خرداد

فاطمه نظریان
روز تولد : 14 خرداد

ریحانه صادق زاده
روز تولد : 15 خرداد

نیایش مه آبادی
روز تولد : 15 خرداد

دنیا صالحی
روز تولد : 16 خرداد

ارنیکا نشیبی
روز تولد : 16 خرداد

نیکا صبوری منفرد
روز تولد : 16 خرداد