مقدمه  

دبيرستان دخترانه انديشه و خرد در سال 1390 تاسيس گرديد .

اين دبيرستان از ابتدا تا کنون تلاش کرده است که با برنامه ريزي دقيق و آموزش کارآمد و با تاکيد بر دغدغه هاي تربيتي، فرهنگي  به همراه تلاش و دلسوزي دبيران و اساتيد مجرب و همت و پشتکار دانش آموزان فرهيخته و ممتاز خود و با توکل بر خداوند متعال و در راستاي تربيت انسان توسعه يافته و اخلاق مدار گام برداشته و در شروع کار متوجه شديم که چه مسئوليت سنگيني را بعهده گرفته ايم ولي تمام تلاش خود را در جهت اعتلاي سطح فرهنگ و ايجاد زمينه مناسب براي هدايت دانش آموزان به آموزش عالي در دبيرستان و پيش دانشگاهي و ايجاد فضاي مناسب براي رشد استعداد و ذوق آنان و همچنين سوق دادن آنان به آموزشي عالي به کار بستيم و هميشه سعي کرديم محيط دبيرستان محيطي آرام باشد تا فرزندان عزيزمان که در اين محيط با احساس آرامش و امنيت و عشق و علاقه به تحصيل علم بپردازند و هميشه با خود زمزمه مي کنيم.

خدايا چنان کن سرانجام کار                    تو خشنود باشي و ما رستگار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
نقشه سایت